Podróże i rekreacja

Zapowiedź XVII Wyprawy BARI 2018 - Jordania

Słowo BARI jednym nie mówi nic, innym kojarzy się z włoskimi posiadłościami królowej Bony, natomiast niektórym z zagranicznymi obozami naukowymi zapoczątkowanymi w latach siedemdziesiątych przez Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” działające na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym celem cyklicznych ekspedycji była inwentaryzacja zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Koło Naukowe Geodetów Dahlta jest organizacją zrzeszającą studentów Geodezji i Kartografii. Nasza szeroka działalność aktualnie opiera się między innymi na organizacji pomiarowych obozów naukowych w całej Polsce, udziale w konferencjach naukowych nie tylko ogólnopolskich, ale również międzynarodowych oraz tworzeniu i badaniu autorskich rozwiązań pomiarowych.

Tegoroczna XVII już edycja Wypraw BARI skupia się na opracowaniu metodologii inwentaryzacji obiektów archeologicznych w pustynnych warunkach terenowych. Destynacją organizowanej w tym roku Wyprawy jest Jordania. Uczestnicy wyprawy wraz z pracownikami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierzają zinwentaryzować pozostałości rzymskiego obozu wojskowego Dajaniya, a także starożytne miasto Tuwaneh, gdzie krzyżowały się wpływy najważniejszych kultur Bliskiego Wschodu: Nabatejczyków, Greków czy Rzymian. Prace inwentaryzacyjne będą miały pionierski charakter w mało poznanej części Jordanii – Tafilah - Ma’an. Polscy archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ prowadzą tam unikalne badania mające na celu nie tylko poznanie historii tego regionu, ale również ochronę dziedzictwa kulturowego. Prace terenowe będą trwały aż dwa tygodnie – od 2 do 16 listopada.

Wypracowane metody inwentaryzacji będą służyły minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie niezbędnych prac oraz umożliwienie przedstawienia wyników badań w czytelny sposób, nie tylko dla środowiska branżowego, ale wszystkich zainteresowanym tematyką. W tym celu wykorzystane zostaną nowoczesne geodezyjne metody pomiarowe - naziemny skaning laserowy, pomiary fotogrametryczne, pomiary satelitarne z wykorzystaniem technologii RTX. Pozyskane w ten sposób informacje staną się bazą danych o obiektach dziedzictwa kulturowego. Ponadto zostaną one przedstawione szerszemu gronu odbiorców w postaci portalu internetowego i wirtualnych wycieczek. Wyniki prac zostaną również zaprezentowane na szeregu konferencji geodezyjnych i interdyscyplinarnych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

XVII Wyprawa BARI otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.

Zapraszamy do zapoznania się z historią każdej z Wypraw BARI oraz do śledzenia naszych dalszych poczynań na stronie internetowej oraz fanpage’u na portalu społecznościowym facebook.


Linki:

facebook.com/WyprawyBARI 

wyprawabari.agh.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 08:49:36
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura KWSPZ - 1
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 5
 
Polityka Prywatności