Wyjazd turystyczny

Osoby wyjeżdżające turystycznie do krajów Unii oraz EFTA: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona wydawana na wniosek ubezpieczonego, który może być złożony w jeden z następujących sposobów:

  • po osobistym zgłoszeniu się ubezpieczonego;
  • na prośbę listowną;
  • na prośbę złożoną faksem.

Adresy oraz numery telefonów i faksów w oddziałach.

W przypadku przesłania wniosku o wydanie Karty faksem, istnieje konieczność osobistego odbioru Karty w celu weryfikacji przedstawionych wcześniej danych z dowodem tożsamości osoby wnioskującej (lub w razie potrzeby również z innymi dokumentami).

źródło: NFZ

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności