Kolejowe ulgi dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich

Ulgi w % w pociągach osobowych, pospiesznych i expresowych
(z wyłączeniem pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Mazowieckie - KM ” sp. z o.o.)

studenci do ukończenia 26 roku życia
zniżka - 51%

potrzebny dokument:
dla studentów – legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych - legitymacja słuchacza kolegium

doktoranci do ukończenia 35 roku życia
zniżka - 51%

potrzebny dokument: legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową,

uwaga: potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku odpowiednio studenta, słuchacza lub doktoranta, jeżeli nie jest on określony w legitymacji

Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia
zniżka - 51%

potrzebny dokument:

1) w przypadku obywateli polskich – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej,

2) w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytori um Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego te- rytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitym acja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy,

3) w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o której mowa w art. 48 ust. 2 tej ustawy.

Ulgi w % w pociągach osobowych
(z wyłączeniem pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Mazowieckie - KM ” sp. z o.o.)

Nauczyciele akademiccy
zniżka - 33%

potrzebny dokument: legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

pełna tabela ulg kolejowych

Źródło: PKP
ostatnia zmiana: 2015-06-05
Komentarze
Ostatnie:
5.10.2019 14:16
Dodał(a): ~J&J
Ulgi w % w pociągach osobowych, pospiesznych i expresowych - czy to oznacza,że będąc nauczycielem akademickim i mając legitymację mogę korzystać z ulgi na pociąg zarówno regio jak i TLK i IC?
Przejrzałam ustawy i zapisy i nie ma nigdzie takiej jasnej informacji, albo te zapisy są tak sformułowane, że nie jestem w stanie tego zrozumieć.
Będę wdzięczna za odpowiedź z info, gdzie to jest napisane - albo też co o tym świadczy.
 
Polityka Prywatności