Azerbejdżan został oficjalnym partnerem turystycznym Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki

Azerbejdżan został partnerem Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (WTTC) w zakresie destynacji, co otwiera przed krajem szereg możliwości w sektorze turystycznym i potwierdza jego pozycję jako jednego z wiodących kierunków w globalnej branży turystycznej. WTTC, jako największa globalna prywatna sieć związana z podróżami i turystyką, ma za zadanie maksymalizację potencjału wzrostu sektora, przy zachowaniu zasady inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z rządami.

Przystąpienie Azerbejdżanu do WTTC niesie ze sobą szereg istotnych korzyści. Przede wszystkim członkostwo w WTTC umacnia pozycję sektora turystycznego Azerbejdżanu na czele sektora prywatnego i całej gospodarki. Stanowi także most łączący sektor prywatny z sektorem publicznym, otwierając drzwi do interakcji z przedstawicielami rządu i wysokopoziomowych rozmów na tematy polityczne.

Poprzez aktywną współpracę z innymi członkami WTTC, Azerbejdżan buduje swoją sieć kontaktów i rozwija głębsze relacje między liderami zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz z interesariuszami skupionymi na kwestiach zrównoważonego rozwoju i przyszłości technologii w turystyce.

Oprócz zostania partnerem docelowym, Azerbejdżan dołączył również do inicjatywy WTTC "Podstawy Zrównoważonego Rozwoju Hoteli" ('Basics'). To partnerstwo obejmuje ogólnie uznane i skoordynowane wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które zachęcają wszystkie hotele do wdrożenia jako minimalnego standardu. Wskaźniki te reprezentują 12 działań, które są fundamentalne dla zrównoważonego rozwoju hoteli. Azerbejdżan wdraża kryteria ustalone przez WTTC, mające na celu podniesienie standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze.

Azerbejdżan zadebiutował na Światowym Szczycie WTTC w Kigali w Rwandzie, w dniach 1-3 listopada pod hasłem „Budowanie mostów do zrównoważonej przyszłości”. W skład delegacji wchodzili: Fuad Naghiyev, prezes Państwowej Agencji Turystyki Republiki Azerbejdżanu, Kanan Gasimov, szef administracji Państwowej Agencji Turystyki Republiki Azerbejdżanu i Florian Sengstschmid, dyrektor generalny Azerbejdżańskiej Izby Turystyki, który odbył owocne spotkanie z Julią Simpson, prezesem i dyrektorem generalnym WTTC. Poprzez udział w Szczycie WTTC, Azerbejdżan wniósł wkład w dyskusje na temat wyzwań i rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki. Zasady zrównoważonego rozwoju i inkluzywności, są centralnymi punktami strategii turystycznej Azerbejdżanu.

Ostatnie wpisanie miejscowości Khinalig i szlaku pasterskiego 'Köç Yolu' na listę UNESCO dodatkowo podkreśla zaangażowanie Azerbejdżanu w zachowanie swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zrównoważony rozwój stanowi istotną część strategii turystyki Azerbejdżanu, co zaowocowało stworzeniem wielu ekologicznych doświadczeń, takich jak obserwowanie ptaków i ich wędrówki, zachowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych metod gotowania w ramach projektu Slow Food Travel. Ponadto, podejście to uwzględnia ochronę miejsc turystycznych poprzez zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Turyści znajdą w Azerbejdżanie także luksusowe hotele, ekskluzywne restauracje i centra handlowe. Ponadto, kraj ten oferuje wiele atrakcji, w tym Stare Miasto w Baku, które zostało wpisane na listę UNESCO, malownicze krajobrazy Kaukazu, urok Morza Kaspijskiego oraz starożytny Jedwabny Szlak.

O Azerbejdżańskiej Agencji Turystycznej (ATB)

Azerbejdżańska Agencja Turystyczna (ATB) to narodowy organ zajmujący się promocją powołany przy Agencji Turystycznej Republiki Azerbejdżanu. Jej głównym celem jest wsparcie rozwoju sektora turystycznego Azerbejdżanu oraz zachęcanie turystów do eksplorowania bogatej oferty kulturalnej kraju i doświadczania jego starożytnego dziedzictwa.

JEN/mat.pras.


ostatnia zmiana: 2023-11-07
Komentarze
 
Polityka Prywatności