Dynamiczny rozwój niemieckiej turystyki przyjazdowej w 2023 roku

Ożywienie niemieckiej turystyki przyjazdowej po pandemii koronawirusa nabiera coraz większego tempa.

W I półroczu 2023 r. dystans do wyników z 2019 r. systematycznie zmniejszał się z każdym

miesiącem i osiągnął 87,9 proc. poziomu sprzed kryzysu, przy 34,9 mln noclegów na koniec czerwca. Motorem wzrostu są w dalszym ciągu europejskie rynki źródłowe, które osiągają 91 procent wartości z roku 2019. Pozostałe rynki osiągnęły poziom 78%, przy czym USA w ponadprzeciętny sposób przyczyniły się do ożywienia ruchu przyjazdowego do Niemiec, osiągając 90% poziomu z roku 2019.

Według wstępnych informacji Federalnego Urzędu Statystycznego, w lipcu w hotelach i obiektach noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych obcokrajowcy wygenerowali 10,2 mln noclegów – co stanowi już 92,7 proc. wartości z 2019 roku.

- Nasza strategia odbudowy po koronawirusie skupiająca się na wzroście jakościowym, przynosi efekty. Według Niemieckiego Monitora Jakości Turystyki odsetek przejazdów pociągami z krajów Europy wzrósł z jedenastu procent sprzed pandemii (od maja 2019 r. do kwietnia 2020 r.) do 16 procent po pandemii (od maja 2022 r. do kwietnia 2023 r.). W tym samym okresie zbadano również długość pobytu gości europejskich w Niemczech i wzrosła ona z 4,4 do średnio 5,2 dnia – informuje Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT:.

Pozytywny rozwój turystyki przyjazdowej do Niemiec potwierdzają też dane o ruchu lotniczym firmy Forward Keys: według aktualnych danych, przyloty do Niemiec w lipcu 2023 r. stanowiły 77 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. W lipcu USA przekroczyły po raz pierwszy poziom sprzed kryzysu – 137 tysięcy przylotów pasażerów, co stanowi wzrost o 4,9 proc.

Z analizy wydatków portfela turystycznego z wykorzystaniem danych kart kredytowych VISA wynika, że w czerwcu 2023 r. kwota 178 euro stanowiła 96 proc. wydatków z porównywalnego okresu 2019 r. (186 euro na kartę). Niezwykle dynamicznie rozwija się także rynek polski.

„Pierwszy raz w historii zamykamy pierwsze półrocze z ponad 2 milionami noclegów polskich gości w niemieckich hotelach i pensjonatach. To wzrost o 27,3% w stosunku do roku poprzedniego oraz o 19,3% w stosunku do przedpandemicznego roku 2019. Wzrost zainteresowania podróżami do Niemiec obserwujemy w każdym segmencie” – komentuje Tomasz Pędzik, dyrektor biura Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce.

Przedstawiciele międzynarodowej branży turystycznej potwierdzają tendencję wzrostową w ruchu przyjazdowym do Niemiec. Ponad 250 dyrektorów generalnych i kluczowych menedżerów międzynarodowej branży turystycznej ankietowanych w Panelu Ekspertów Przemysłu Turystycznego DZT oceniło swoją obecną sytuację biznesową w trzecim kwartale 2023 roku w skali od – 100 do + 100 z + 34 punktami, jako znacząco lepszą niż rok temu (+14 punktów).
Pomimo trudnych warunków oczekiwania biznesowe na najbliższe sześć miesięcy wynoszą +58, a więc 3 punkty procentowe powyżej wartości z roku poprzedniego.

JEN/mat.pras.


data ostatniej modyfikacji: 2023-10-23 14:50:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności