Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki między Polską a Bułgarią

24 września br. sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy i minister odpowiedzialna za turystykę Bułgarii Stela Baltova podpisali w Poznaniu porozumienie o współpracy między Ministerstwem Rozwoju i Turystyki a Ministerstwem Turystyki Republiki Bułgarii.

Do podpisania porozumienia doszło podczas odbywających się w miniony weekend w Poznaniu Targów Turystycznych Tour Salon 2021. Ministrowie Polski i Bułgarii uczestniczyli w otwarciu Tour Salon w Poznaniu - targów regionów i produktów turystycznych.

- Z zadowoleniem odnotowujemy systematyczny wzrost wymiany turystycznej pomiędzy naszymi krajami. Dzięki zielonym certyfikatom podróżowanie jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Gorąco zachęcam do zapoznania się z różnorodną i atrakcyjną ofertą turystyczną Polski – powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik Prezesa RM ds. promocji polskiej marki.

- W naszej współpracy widzę potencjał na budowę wspólnej europejskiej marki - powiedziała minister Stela Baltova.
Podpisane dzisiaj porozumienie o współpracy ma na celu pogłębienie naszej relacji w gospodarce turystycznej – dodał wiceminister Gut-Mostowy.

Podpisaniu umowy towarzyszyła prezentacja „Bułgaria – całoroczny kierunek turystyczny” przygotowana przez Ministerstwo Turystyki Bułgarii wraz z Narodowym Przedstawicielstwem Turystycznym w Warszawie i Ambasadą Republiki Bułgarii w Polsce. Podczas prezentacji głos zabrała J.E. Pani Margarita Ganeva, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Republiki Bułgarii w Polsce oraz Nikolay Kostov, dyr. Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego Bułgarii w Warszawie. W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat możliwości rozwoju wymiany turystycznej z Bułgarią i jej promocji jako kraju atrakcyjnego oraz bezpiecznego kierunku turystycznego.

Wymiana turystyczna między Polską i Bułgarią

Obserwujemy systematyczny wzrost przyjazdów z Polski – w 2018 r. ich liczba wzrosła o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła poziom 475 tys., co stanowi 3,8% wszystkich przyjazdów do Bułgarii.

Liczba przyjazdów do Bułgarii w latach 2015-2019 wahała się od 9,3 do 12,6 mln. Dominują przyjazdy z Europy, w tym z Rumunii (17,2%), Turcji (13,0%), Grecji (10,2%) oraz Niemiec (7,6%).

Przyjazdy z Bułgarii do Polski w ostatnich latach kształtują się na poziomie ok. 109-110 tys. rocznie, w tym ponad połowę stanowią przyjazdy turystyczne, tj. z co najmniej 1 noclegiem na terenie naszego kraju. W 2019 r. zanotowano wzrost o 0,9 % w stosunku do 2018 r.

Polska jest związana z Bułgarią umową międzyrządową o współpracy w dziedzinie turystyki. Została ona sporządzona w Sofii 10 stycznia 1969 r. i weszła w życie 12 lipca 1969 r.

JEN/mat.pras.


data ostatniej modyfikacji: 2021-09-28 10:47:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności