Podróże i rekreacja

Szkolenie z podatku VAT w branży turystycznej

logo pit .jpg

Polska Izba Turystyki organizuje kolejną edycję szkolenia: "Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz zmian ustawy o VAT".

Oferta szkolenia skierowana jest do pracowników którzy na co dzień mają do czynienia z dokumentami finansowo-księgowymi, członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę turystyczną.


Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez te podmioty. W szczególności skupimy się na prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług, określeniu, które usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych, a kiedy i na jakich zasadach stosujemy szczególna procedurę VAT marża przewidzianą dla usług turystyki. Szkolenie jest bogato ilustrowane praktycznymi przykładami, ponadto komentowane jest bieżące stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w spornych kwestiach.

Program:

Nowości VAT 2018
1. Wpływ nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych na stosowanie przepisów ustawy o VAT
2. W jaki sposób dokumentować sprzedaż i zakup na gruncie podatku VAT - wyjaśnienie wymogów nie wynikających wprost z przepisów
3. Jednolity plik kontrolny - kto i kiedy zobowiązany jest do wdrożenia zmian, jakie dane przekazujemy na żądanie organu, a jakie muszą przekazywać wszyscy podatnicy.
4. System podzielonej płatności
5. Obowiązek weryfikacji kontrahentów
6. Co oznacza obowiązek wykazania ekonomicznej zasadności transakcji?

Kwalifikacja sprzedaży jako usługi turystyki na gruncie podatku VAT

1. Usługa turystyki jako przedmiot opodatkowania VAT - pojedyncza usługa, czy usługa kompleksowa?
2. Definicja usługi turystycznej - wykorzystanie ustaw branżowych, dyrektywy VAT
i orzeczeń sądów administracyjnych.
3. Nabywca usługi - czy dla kwalifikacji usługi jako usługi turystyki ma znaczenie, kto jest jej nabywcą?
4. Działanie w charakterze pośrednika przy sprzedaży usług turystycznych.
5. Czym jest usługa nabywana dla bezpośredniej korzyści turysty?
6. Co oznacza, że usługa turystyki musi być usługą kompleksową?

Zasady stosowania procedury VAT marża
1. Określenie podstawy opodatkowania - definicja marży, podstawa opodatkowania przy usługach "mieszanych", marża ujemna i sposób jej rozliczenia.
2. Określenie stawki podatku VAT - jak opodatkować usługi własne świadczone
w ramach usługi turystyki?
3. Moment powstania obowiązku podatkowego
4. Zaliczki w usługach turystyki - kiedy podlegają opodatkowaniu, czy obowiązek podatkowy powstaje już w momencie otrzymania zaliczki?
5. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (wystawienie paragonu fiskalnego).
6. Udokumentowanie sprzedaży za pomocą faktury - m.in. termin na wystawienie faktury, obowiązkowe oznaczenie faktury.
7. Specjalny rejestr VAT
8. Odliczenie podatku w przypadku usług opodatkowanych procedurą VAT marża.

Sytuacje problemowe
1. Usługi gastronomiczne - jaką stawkę VAT stosować?
2. Turystyka biznesowa (konferencje) i językowa - jak rozliczać VAT.
3. Pośrednictwo - sprzedaż biletów, low costów, usług noclegowych z wykorzystaniem platform internetowych.
4. Odsprzedaż usługi hotelowej - VAT marża, czy zasady ogólne?
5. Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
6. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu - kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia.
7. Opłata rezerwacyjna - odszkodowanie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi?
8. Nieodpłatne świadczenia - kiedy należy rozliczyć VAT?

Szkolenie prowadzić będzie Justyna Zając-Wysocka - radca prawny, doradca podatkowy, przewodnicząca zespołu ds. podatków PIT, członek komisji fiskalnej ECTAA. Doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

Organizowane przez PIT szkolenie odbędzie się 28.09.2018 w Warszawie w godz. 10 do 15.


Chętni, którzy chcą wziąć w nim udział mogą zarejestrować można się pod linkiem

https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=823

JEN


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:51:56
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSIiZ - zajęcia
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności