Student NEWS
Wielkanoc w skansenie Wołoskim w Roznovie.(3 )fot. Jan Kolář
Wielkanoc w skansenie Wołoskim w Roznovie.(3 )fot. Jan Kolář
miniatura Czeska Szwajcaria_fot. Václav Sojka
miniatura Dolni Morava_ścieżka w obłokach_3.doc. fot. www.dolnimorava.cz
miniatura Elektrownia wodna Dlouhe Strane. Fot. Libor Sváček
miniatura Kamieniołom Duża Ameryka
miniatura Wełtawa, punkt widokowy Maj. Fot. Dagmar Veselkova
miniatura Wielkanoc w skansenie Wołoskim w Roznovie.(3 )fot. Jan Kolář